page-header

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

background

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Kişisel verilerin korunması Farmagen Ar-ge Biyoteknolojileri Limited Şirketi’nin  en önemli öncelikleri arasındadır. Farmagen Ar-ge Biyoteknolojileri Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyumu
bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Back to top of page